google3377ebed87be0700.html

isrenn arkitekter   

Fristående högskolekurs
Murat byggande – material, konstruktion, hantverk
Kursen, som genomförs under vårterminen/sommaren 2017, anordnas i samarbete mellan Chalmers, Lunds tekniska högskola (LTH), Göteborgs universitet och Föreningen för tungt murat och putsat byggande. Kursen vänder sig till studenter på arkitekt-, byggingenjörs- och civilingenjörsutbildningar, men även yrkesverksamma i relevanta arbetsområden kommer att beredas plats och är välkomna att ansöka.

Kursen ges som en fristående kurs i tre delar:

1. Allmän del - murningshantverkets historia, murverkets material, murverk i ytterväggar (skalmur/fasadmur, bakmur, isolering), murverks byggnadsfysikaliska funktion, översiktlig behandling om murverk som bärande konstruktioner, måttsättning av murverkskonstruktioner, förbandsmurning, utformande av murverksförband.
2. Murverk som bärande konstruktioner, dels som enskiktsväggar och dels som olika typer av kanalmurar, skalmurar; konstruktiv dimensionering för vertikal och horisontell belastning i brottstadium, dimensionering i bruksstadium.
3. Murning i praktiken; deltagarna får prova på hantverket att mura under sakkunnig ledning.

Man kan välja att läsa enbart del 1, enbart del 2 eller både del 1 och del 2. För deltagande i del 3 krävs att man löser minst en av de två inledande delarna. För del 2 krävs förkunskaper avseende byggnadsmateriallära, hållfasthetslära, strukturmekanik och konstruktionsteknik.

Kursens första del är förlagd till Chalmers (två sammandragningar; 12-13/4 respektive 22-23/4 2017), dess andra del till LTH (7-9 juni 2017) och dess tredje del till Hantverkslaboratoriet i Mariestad (v.33 2017).
Mer information om kursens innehåll, uppläggning och behörighetskrav hittar du på www.kstr.lth.se. Här hittar du även information om hur du söker in till kursen - sista dag för att söka in till kursen är 2017-02-17. Besked om antagning lämnas senast 2017-03-06.
 
Chalmers Arkitektur, Karl Gunnar Olsson
Lunds tekniska högskola, Konstruktionsteknik, Miklos Molnar
Föreningen tungt, murat och putsat byggande, Tomas Gustavsson

Läs hela inlägget »

Nu står vi inför att planera vidare och få trädgården till att frodas

Läs hela inlägget »

Vinterträdgården och växthuset går i samma stil som huset med en murad del nertill.

Läs hela inlägget »

Uteplatsen har börjat att möbleras och sommaren står för dörren

Läs hela inlägget »

Trädgårsförberedelserna är på gång.

Läs hela inlägget »

Exklusiv känsla på toaletten

Läs hela inlägget »

Innervägg mellan gång och allrum

Läs hela inlägget »

Det privata badrummets kontakt med sovrummet ger en spännade hotellkänsla

Läs hela inlägget »

Solen står på och ger ett lyster till tegelfasaden även vinterträdgården har kommit på plats

Läs hela inlägget »

Huset och fasaden är på plats

Läs hela inlägget »

Kontakta oss

tfn: Isrenn Arkitekter 070 262 11 27    tfn: Murar´n 0705427982

(vardagar mellan kl. 8–16)

 

länk till isrenn arkitekter

att bygga i tegel och mursten

Vi vill upplysa er som besöker vår blogg hur fantastiskt byggmaterial tegel och sten är. Det handlar om ett material som använts i tusentals år som byggmaterial och som innebär hållbart byggande med möjlighet att skapa god arkitektur där sunda hus, bra boende & gestaltning är i fokus.

Villa Kust

Projektet som ni får följa på vår blogg är ett hus som vi på Isrenn Arkitekter har gestaltat tillsammans med Familjen Hansson. Familjen ville ha ett hus som inte skulle vara så stort men som andades kvalité och inte minst var gott att bo i. Att bygga med långsiktighet och bra materialval var en viktig parameter.

murare på riktigt

Sektion