google3377ebed87be0700.html

Om oss Vi vill bygga hus som skall vara sunda att bo i samt att materialvalen är av sådan karaktär att huset skall kunna leva vidare i generationer. Tegel och sten har den egenskapen och med hjälp av god arkitektur, stolta hantverkare och expertkunskap om riktig byggteknik kan vi erbjuda detta till våra kunder. Välkommen att ta del av vår expertkunskap om att bygga och bo bra!
 

 

Vår lilla hemlighet

Vi bygger hållbart med material som skall bestå i flera hundra år. Så därför bygger vi miljömässigt riktigt med försummande liten miljö- och klimatmässig påverkan.
 

Vision

Skapa vackra och bra hus som vill bo & levas i!

Värdegrund

Lyhörda
Ärlighet mot kunder och medarbetare.
Kreativt & Innovativt tänkande.

kontakt

För mer information Isrenn arkitekter e-posta till
isrenn@isrenn.se
carl@isrenn.se
katrine@isrenn.se
Mobil 070 262 11 27
Mobil 070 262 11 11
web      www.isrenn.se

För mer information Wootz Mureri  e-posta till
wootzmureri@gmail.com eller ring Christian på mobil 0703534802

För mer information Murar´n e-posta till info@murarn.nu  eller ring Håkan på mobil 0705427982
web      www.murarn.nu

isrenn arkitekter

Isrenn Arkitekter
Katrine Isrenn & Carl-Johan Herbertsson
Arkitekt SAR MSA
Medlem Sveriges Arkitekter
Utbildning: 5-årig Arkitekthögskola  Bergen Norge
Bergen Arkitekt Högskola  BAS