google3377ebed87be0700.html

 LITE HISTORIA OM DETTA...

Konsten att bygga beständiga murverk går tillbaka tusentals år. Där har även våra moderna murverksmaterial sitt ursprung. Du kan se mångtusenåriga exempel på denna byggnadskonst i Babylon, Persien, Romarriket och i många andra kulturer. Tekniken var väl beprövad redan när den under 1100-talet spreds norrut från Lombardiet i Norditalien till Nederländerna, Nordtyskland och Danmark.
I stora delar av Europa och även i Norden ökade behovet av nybyggande under 1100-talet, framförallt pga av att städerna växte och att katolska kyrkan byggde mer och mer. Även adeln och kungamakten ökade sitt byggande. Resultatet av den här aktiva perioden syns på den mängd kyrkor, borgar, stadsmurar, rådhus, gillehus och liknande som finns bevarade i nutid. Hansans handelsimperium bidrog också till att murverksbyggandet spreds norrut.

De flesta av de traditionella arkitekturdetaljerna har en byggnadsteknisk bakgrund. Teglet uppfanns för att fungera som ett bärande material och därmed har detaljer under alla tider styrts av de teknsika förutsättningarna. Man använde tex tegelbågarna för att bära upp väggöppningar och få in ljus i byggnaderna.

Murverk av tegel kom till Sverige under 1200-talet. Det är i Mälardalen och i de expansiva handelstäderna som Västerås, Strängnäs och Sigtuna som vi hittar de äldsta exemplen på svensk murarkonst. Tegelbyggnadskonsten hade nått Skåne något tidigare men då tillhörde Skåne Danmark. Äldsta tegelbyggnaden i Sverige finner man i Skåne vilket är i Gumlösa och den invigdes år 1191.
Produktionen av tegelsten rationaliserades under 1700-talet och tegel blev allt vanligare som byggnadsmaterial.. Från 1700-talet och fram till i början på 1900-talet var tegel det viktigaste byggnadsmaterialet i Sverige.