google3377ebed87be0700.html

isrenn arkitekter   

2013 > 10

Så här ser ena långsidan av väggen ut som är insida av skalmuren. Sedan murar man utsidan av tegel i steg två och däremellan skall vi fylla på med Perlit som är en vulkansten som fungerar som isolering. Vi har haft ett så kallat tält över när killarna har murat och när nu ovädret Simone kom och hälsade på i Mellbystrand var det lite oroligt om tältet skulle stå kvar. Men killarna hade föranktrat allt sammans väldigt bra och allt stod kvar efter stormbyarna! Så nu murar vi vidare.  :-)
Läs hela inlägget »

Montering av ventdosa i vägg. Putte provar att den passar. Teglet på ytterväggen håller på att komma upp i höjd. Grabbarna är mäkta stolta över sitt hantverk. Nogrannhet med kvalité som målsättning.

Läs hela inlägget »

I skrivande stund med både murarn o arkitekten med var sin öl i handen o diskuterar fördelarna med teglets egenskaper på en tisdags kväll....:) 

Läs hela inlägget »
En viktig del i gestaltningen är att välja material till huset. Vi brukar använda ett uttryck att man skapar en  "palett" där man väljer färg och materialtyp. I detta projektet har vi valt en sten från Tegelmäster som heter Black Beauty med svart fog. Stenstorlek 228 x 108 x 54 mm som är danskt normalformat. Vi skall ha plåt, stuprör, hängrännor,  i titanzink och fönster i Velfac med utvändig kulör Granit 30. Takpanna i tegel.
Läs hela inlägget »

Nu håller vi på att mura för fullt med ytterteglet. Här ser man också en dilatationsfog som kommer döljas av stupröret.

Läs hela inlägget »

Rostfri plåt och tätskikt i yttervägg. Viktigt att detta görs på ritkigt sätt och det gör duktiga hantverkare från Murar´n!

Läs hela inlägget »

Förr i tiden sas det att murarna tog sig både en och annan stänkare under tiden när de jobbade. Tror inte det förekommer längre!  :-)

Läs hela inlägget »
Så här murar man när man har ett mindre fönster som skall ha tegel murat ut i smyg. Detta är ett riktigt hantverksjobb som synes!
Läs hela inlägget »
De förtillverkade tegelbalkarna är på plats med sin lilla röda lapp om viktig information!
Detta tegelskift skall stämpas och monteras enligt våra anvisningar. Murytorna skall rengöras och förvattnas innan påmurning. Stämpen skall sitta kvar till dess att murverket har uppnåt erforderlig hållfasthet - i regel min 28 dagar. Lappen skall monteras på stämpen!!!
Läs hela inlägget »
Nu har vi börjat mura innerväggarna på huset med det gula teglet! Murarsleven är plockad fram...
Läs hela inlägget »

Nu har teglet som skall muras på insida vägg kommit till bygget!

Läs hela inlägget »
Här har det gjutits för fullt med hjälp av världens bästa Veinge Betong! Putte jobbar för fullt!
Läs hela inlägget »

Nu är armeringen på plats och vi väntar på att Veinge betong skall komma och gjuta plattan. Nu gäller det att vi har fått med allt som skall vara ingjutet i plattan för när vi väl gjutit så är det försent!

Läs hela inlägget »

Dags för att lägga golvvärmeslingor i plattan. Nuförtiden är detta det vanligaste när man vill ha varmt i huset.

Läs hela inlägget »
Det är en del som skall installeras i golvplattan. Här förbereds det både för vatten, avlopp och elinstallation. Det gäller att inte glömma få med allt vad man behöver i huset när det gäller detta!!! Här ser vi också isoleringen som börjar att läggas ut i plattan.
Läs hela inlägget »
Kantelementen av leca är på plats. Här väljer vi inte några dåliga och enkla prefab kantelement av cellplast som inte är avsedda för att ha en bärande konstruktion. Vi bygger istället på ett riktigt sätt!
Läs hela inlägget »

Att bygga hus tar tid och långt innan man kan förstå att det skall bli ett hus är det mycket som skall göra...

Läs hela inlägget »
Det är mycket som skall på plats innan man kan börja bygga. en del av det som behövs på bygget är armeringsjärn.
Läs hela inlägget »
Idag har vi startat bloggen om murade hus vilket är en kvalitetsstämpel för att skapa intresse om hur man bygger bra och sunda hus. Vi kommer på denna sidan att följa hur man bygger ett murat hus från grunden av. Vi som är involverade brinner för att gestalta, bygga och skapa hållbar arkitektur där människan boende står i centrum.
Läs hela inlägget »

riktig grund bygger vi naurligtvis dvs med betongsula och uppbyggd leca

Då startar vi igen med att redovisa ett murat hus
i mellbystrand. villa wootz

2013 > 10

Så här ser ena långsidan av väggen ut som är insida av skalmuren. Sedan murar man utsidan av tegel i steg två och däremellan skall vi fylla på med Perlit som är en vulkansten som fungerar som isolering. Vi har haft ett så kallat tält över när killarna har murat och när nu ovädret Simone kom och hälsade på i Mellbystrand var det lite oroligt om tältet skulle stå kvar. Men killarna hade föranktrat allt sammans väldigt bra och allt stod kvar efter stormbyarna! Så nu murar vi vidare.  :-)
Läs hela inlägget »

Montering av ventdosa i vägg. Putte provar att den passar. Teglet på ytterväggen håller på att komma upp i höjd. Grabbarna är mäkta stolta över sitt hantverk. Nogrannhet med kvalité som målsättning.

Läs hela inlägget »

I skrivande stund med både murarn o arkitekten med var sin öl i handen o diskuterar fördelarna med teglets egenskaper på en tisdags kväll....:) 

Läs hela inlägget »
En viktig del i gestaltningen är att välja material till huset. Vi brukar använda ett uttryck att man skapar en  "palett" där man väljer färg och materialtyp. I detta projektet har vi valt en sten från Tegelmäster som heter Black Beauty med svart fog. Stenstorlek 228 x 108 x 54 mm som är danskt normalformat. Vi skall ha plåt, stuprör, hängrännor,  i titanzink och fönster i Velfac med utvändig kulör Granit 30. Takpanna i tegel.
Läs hela inlägget »

Nu håller vi på att mura för fullt med ytterteglet. Här ser man också en dilatationsfog som kommer döljas av stupröret.

Läs hela inlägget »

Rostfri plåt och tätskikt i yttervägg. Viktigt att detta görs på ritkigt sätt och det gör duktiga hantverkare från Murar´n!

Läs hela inlägget »

Förr i tiden sas det att murarna tog sig både en och annan stänkare under tiden när de jobbade. Tror inte det förekommer längre!  :-)

Läs hela inlägget »
Så här murar man när man har ett mindre fönster som skall ha tegel murat ut i smyg. Detta är ett riktigt hantverksjobb som synes!
Läs hela inlägget »
De förtillverkade tegelbalkarna är på plats med sin lilla röda lapp om viktig information!
Detta tegelskift skall stämpas och monteras enligt våra anvisningar. Murytorna skall rengöras och förvattnas innan påmurning. Stämpen skall sitta kvar till dess att murverket har uppnåt erforderlig hållfasthet - i regel min 28 dagar. Lappen skall monteras på stämpen!!!
Läs hela inlägget »
Nu har vi börjat mura innerväggarna på huset med det gula teglet! Murarsleven är plockad fram...
Läs hela inlägget »

Nu har teglet som skall muras på insida vägg kommit till bygget!

Läs hela inlägget »
Här har det gjutits för fullt med hjälp av världens bästa Veinge Betong! Putte jobbar för fullt!
Läs hela inlägget »

Nu är armeringen på plats och vi väntar på att Veinge betong skall komma och gjuta plattan. Nu gäller det att vi har fått med allt som skall vara ingjutet i plattan för när vi väl gjutit så är det försent!

Läs hela inlägget »

Dags för att lägga golvvärmeslingor i plattan. Nuförtiden är detta det vanligaste när man vill ha varmt i huset.

Läs hela inlägget »
Det är en del som skall installeras i golvplattan. Här förbereds det både för vatten, avlopp och elinstallation. Det gäller att inte glömma få med allt vad man behöver i huset när det gäller detta!!! Här ser vi också isoleringen som börjar att läggas ut i plattan.
Läs hela inlägget »
Kantelementen av leca är på plats. Här väljer vi inte några dåliga och enkla prefab kantelement av cellplast som inte är avsedda för att ha en bärande konstruktion. Vi bygger istället på ett riktigt sätt!
Läs hela inlägget »

Att bygga hus tar tid och långt innan man kan förstå att det skall bli ett hus är det mycket som skall göra...

Läs hela inlägget »
Det är mycket som skall på plats innan man kan börja bygga. en del av det som behövs på bygget är armeringsjärn.
Läs hela inlägget »
Idag har vi startat bloggen om murade hus vilket är en kvalitetsstämpel för att skapa intresse om hur man bygger bra och sunda hus. Vi kommer på denna sidan att följa hur man bygger ett murat hus från grunden av. Vi som är involverade brinner för att gestalta, bygga och skapa hållbar arkitektur där människan boende står i centrum.
Läs hela inlägget »

Kontakta oss

tfn: Isrenn Arkitekter 070 262 11 27    tfn: Murar´n 0705427982

(vardagar mellan kl. 8–16)

 

länk till isrenn arkitekter

att bygga i tegel och mursten

Vi vill upplysa er som besöker vår blogg hur fantastiskt byggmaterial tegel och sten är. Det handlar om ett material som använts i tusentals år som byggmaterial och som innebär hållbart byggande med möjlighet att skapa god arkitektur där sunda hus, bra boende & gestaltning är i fokus.

Villa Kust & haus wootz

Ett av projektet som ni får följa på vår blogg är ett hus som vi på Isrenn Arkitekter har gestaltat tillsammans med Familjen Hansson. Villa Kust. Familjen ville ha ett hus som inte skulle vara så stort men som andades kvalité och inte minst var gott att bo i. Att bygga med långsiktighet och bra materialval var en viktig parameter. Murarn med Håkan Karlsson som murarmästare stod för byggnationen. Huset är byggt i bärande murverk där även insida vägg är tegel, så kallad skalmur. Som isolering mellan inre och yttre tegel har vi använt perlit som är en vulkansten. När den upphettas till 1600 grader expanderar den och får väldigt goda isoleringsegenskaper. 

Det andra huset vi presenterar är ett hus med utvändig slagen tegel och innervägg i leca. Det har gestaltats av Isrenn arkitekter tillsammans med murarmästare Christian Wootz & Caroline Wootz. Vi kallar det Haus Wootz. Även detta är ett hus i bärande murverk med hållbarhet i fokus. Omsorg om detaljerna är viktigt där varje detalj räknas.

några Murarmästare med stolt yrkeskunnande:

murar´n ab

wootz mureri ab

murare på riktigt

Sektion

weblänkar: