google3377ebed87be0700.html

isrenn arkitekter   

2017

Fristående högskolekurs
Murat byggande – material, konstruktion, hantverk
Kursen, som genomförs under vårterminen/sommaren 2017, anordnas i samarbete mellan Chalmers, Lunds tekniska högskola (LTH), Göteborgs universitet och Föreningen för tungt murat och putsat byggande. Kursen vänder sig till studenter på arkitekt-, byggingenjörs- och civilingenjörsutbildningar, men även yrkesverksamma i relevanta arbetsområden kommer att beredas plats och är välkomna att ansöka.

Kursen ges som en fristående kurs i tre delar:

1. Allmän del - murningshantverkets historia, murverkets material, murverk i ytterväggar (skalmur/fasadmur, bakmur, isolering), murverks byggnadsfysikaliska funktion, översiktlig behandling om murverk som bärande konstruktioner, måttsättning av murverkskonstruktioner, förbandsmurning, utformande av murverksförband.
2. Murverk som bärande konstruktioner, dels som enskiktsväggar och dels som olika typer av kanalmurar, skalmurar; konstruktiv dimensionering för vertikal och horisontell belastning i brottstadium, dimensionering i bruksstadium.
3. Murning i praktiken; deltagarna får prova på hantverket att mura under sakkunnig ledning.

Man kan välja att läsa enbart del 1, enbart del 2 eller både del 1 och del 2. För deltagande i del 3 krävs att man löser minst en av de två inledande delarna. För del 2 krävs förkunskaper avseende byggnadsmateriallära, hållfasthetslära, strukturmekanik och konstruktionsteknik.

Kursens första del är förlagd till Chalmers (två sammandragningar; 12-13/4 respektive 22-23/4 2017), dess andra del till LTH (7-9 juni 2017) och dess tredje del till Hantverkslaboratoriet i Mariestad (v.33 2017).
Mer information om kursens innehåll, uppläggning och behörighetskrav hittar du på www.kstr.lth.se. Här hittar du även information om hur du söker in till kursen - sista dag för att söka in till kursen är 2017-02-17. Besked om antagning lämnas senast 2017-03-06.
 
Chalmers Arkitektur, Karl Gunnar Olsson
Lunds tekniska högskola, Konstruktionsteknik, Miklos Molnar
Föreningen tungt, murat och putsat byggande, Tomas Gustavsson

Läs hela inlägget »

riktig grund bygger vi naurligtvis dvs med betongsula och uppbyggd leca

Då startar vi igen med att redovisa ett murat hus
i mellbystrand. villa wootz

2017

Fristående högskolekurs
Murat byggande – material, konstruktion, hantverk
Kursen, som genomförs under vårterminen/sommaren 2017, anordnas i samarbete mellan Chalmers, Lunds tekniska högskola (LTH), Göteborgs universitet och Föreningen för tungt murat och putsat byggande. Kursen vänder sig till studenter på arkitekt-, byggingenjörs- och civilingenjörsutbildningar, men även yrkesverksamma i relevanta arbetsområden kommer att beredas plats och är välkomna att ansöka.

Kursen ges som en fristående kurs i tre delar:

1. Allmän del - murningshantverkets historia, murverkets material, murverk i ytterväggar (skalmur/fasadmur, bakmur, isolering), murverks byggnadsfysikaliska funktion, översiktlig behandling om murverk som bärande konstruktioner, måttsättning av murverkskonstruktioner, förbandsmurning, utformande av murverksförband.
2. Murverk som bärande konstruktioner, dels som enskiktsväggar och dels som olika typer av kanalmurar, skalmurar; konstruktiv dimensionering för vertikal och horisontell belastning i brottstadium, dimensionering i bruksstadium.
3. Murning i praktiken; deltagarna får prova på hantverket att mura under sakkunnig ledning.

Man kan välja att läsa enbart del 1, enbart del 2 eller både del 1 och del 2. För deltagande i del 3 krävs att man löser minst en av de två inledande delarna. För del 2 krävs förkunskaper avseende byggnadsmateriallära, hållfasthetslära, strukturmekanik och konstruktionsteknik.

Kursens första del är förlagd till Chalmers (två sammandragningar; 12-13/4 respektive 22-23/4 2017), dess andra del till LTH (7-9 juni 2017) och dess tredje del till Hantverkslaboratoriet i Mariestad (v.33 2017).
Mer information om kursens innehåll, uppläggning och behörighetskrav hittar du på www.kstr.lth.se. Här hittar du även information om hur du söker in till kursen - sista dag för att söka in till kursen är 2017-02-17. Besked om antagning lämnas senast 2017-03-06.
 
Chalmers Arkitektur, Karl Gunnar Olsson
Lunds tekniska högskola, Konstruktionsteknik, Miklos Molnar
Föreningen tungt, murat och putsat byggande, Tomas Gustavsson

Läs hela inlägget »

Kontakta oss

tfn: Isrenn Arkitekter 070 262 11 27    tfn: Murar´n 0705427982

(vardagar mellan kl. 8–16)

 

länk till isrenn arkitekter

att bygga i tegel och mursten

Vi vill upplysa er som besöker vår blogg hur fantastiskt byggmaterial tegel och sten är. Det handlar om ett material som använts i tusentals år som byggmaterial och som innebär hållbart byggande med möjlighet att skapa god arkitektur där sunda hus, bra boende & gestaltning är i fokus.

Villa Kust & haus wootz

Ett av projektet som ni får följa på vår blogg är ett hus som vi på Isrenn Arkitekter har gestaltat tillsammans med Familjen Hansson. Villa Kust. Familjen ville ha ett hus som inte skulle vara så stort men som andades kvalité och inte minst var gott att bo i. Att bygga med långsiktighet och bra materialval var en viktig parameter. Murarn med Håkan Karlsson som murarmästare stod för byggnationen. Huset är byggt i bärande murverk där även insida vägg är tegel, så kallad skalmur. Som isolering mellan inre och yttre tegel har vi använt perlit som är en vulkansten. När den upphettas till 1600 grader expanderar den och får väldigt goda isoleringsegenskaper. 

Det andra huset vi presenterar är ett hus med utvändig slagen tegel och innervägg i leca. Det har gestaltats av Isrenn arkitekter tillsammans med murarmästare Christian Wootz & Caroline Wootz. Vi kallar det Haus Wootz. Även detta är ett hus i bärande murverk med hållbarhet i fokus. Omsorg om detaljerna är viktigt där varje detalj räknas.

några Murarmästare med stolt yrkeskunnande:

murar´n ab

wootz mureri ab

murare på riktigt

Sektion

weblänkar: