google3377ebed87be0700.html

tegel lever längre

Murade hus är den byggform som kräver minst underhåll. Materialet tål också ett fuktigt klimat och klarar sig bäst utan målning eller annan ytbehandling. Det blir faktiskt bara vackrare med åren.

Tegel absorberar fukt och ger ett stabilt inomhusklimat, även när man badar, lagar mat eller tvättar kläder.

Tegel tar hand om överskottsvärmen och avger värmen när temperaturen faller, vilket säkrar en jämn värme.

Tegel ljudisolerar och har mycket låg efterklang, så du och din familj kan ha ett privatliv utan att störa varandra.

Tegel är en mursten av tegel dvs huvudsakligen av bränd lera avsedd för murverk. Tegel är ett keramiskt material som man får genom att bränna lera vid hög temperatur. Råmaterialet är tegel leror, i de flesta fall ishavslera, som bildades under istiderna. Det är leran som bestämmer lerans färg. Kalkrik lera får under bränningen en gul färg och kallas gulbrännande . Kalkfattig lera blir röd . Man kan tillsätta andra färgpåverkande mineraler vilket innebär att man kan få både grå nyans samt ljusbrun till mörkbrun nyans.

tegelinformation.se

En snabb faktakontroll visar att tegel uppfyller alla kriterier för hållbarhet, att totalekonomin är den mest fördelaktiga och att återvinningsnivån är på topp. Tillsammans placerar allt detta tegel i elitserien av miljövänliga, hälsosamma och hållbara produkter.
Indianerna har ett gammalt ordspråk som säger att det inte får finnas konsekvenser av ens handlingar under 7 generationer framåt. Den tanken har tegeltillverkarna levt upp till under mer än 9 generationer. De har nämligen lärt sig att det krävs sunt förnuft för driva en hållbar verksamhet.

Tegel är en hållbar produkt!
Teglet är gjort av lera, eld och vatten.
Leran grävs upp i tegelbrukens bakgårdar, vilket minimerar behovet av transporter. När uppgrävningen är klar, återplaceras all jord och jordbrukaren kan återigen odla sin mark.
Vid produktion används leran till 100%. Det innebär 0% avfallsfraktion av lera. Alla rester skickas direkt tillbaka till produktionen. Dessutom returneras allt tegel från restlager eller felproduktioner och ingår sedan som en del av nyproduktionen.

Tegel har den bästa totalekonomin
Empiriska analyser från entreprenören MT Højgaard visar att tegel har den bästa totalekonomin. I rena anläggningsomkostnaderna ligger tegel i medianfältet, men eftersom murverk är nästan helt underhållsfritt, kommer det redan efter 10–15 år överträffa de andra materialen när det gäller totala drift- och anläggningskostnader. Därefter förbättras ekonomin år efter år, allt medan byggnaderna uppvisar estetisk och skönhet.

Byggavfall av tegel återvinns till 95%
Såsom beskrivits, återvinns tegel till 100% i produktionskedjan, och det ser även positivt ut för byggavfall från rivningsprojekt, där 95% återvinns som fyllmaterial vid byggprojekt. Det beror bl.a. på att tegel är ett rent och inert material som inte utgör någon risk för människor eller miljö. Som fyllmaterial ersätter tegel även andra naturtillgångar, vilka annars skulle ha utvunnits från naturen.
Taktegel kan enkelt tas bort och läggas tillbaka igen, och representerar därmed den finaste cirkulära ekonomin. Tegel återvinns också allt mer vid nybyggnationer eller blandas med nyproduktion av tegel.

Tegel - Hälsosamt, vackert och hållbart
Våra städers gamla vackra byggnader vittnar om att tegel håller under flera århundraden, att det åldras med mycket elegans och att det utstrålar den unika patinan och estetiken som bara tegel kan. Det är vackert.
Tillverkad av lera, eld och vatten som inte utsöndrar några slags ämnen, och med bra termiska och akustiska egenskaper, är tegel även ett hälsosamt byggnadsmaterial.

Tegelinformation
Gitte Krusholm Nielsen

Byggitegel.se arbetar för att öka medvetenheten om värdet av tegel- och murverkskonstruktion, samt värna om medlemmarnas ramvillkor på nationell och internationell nivå.